top of page

Voorwaarden

Op alle aanbiedingen en bestellingen zijn de nu volgende voorwaarden van toepassing. Onze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en te raadplegen op onze website (www.bloemenstalletje.com). 

Privacy
 • Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons verstrekt strikt vertrouwelijk.

 • Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van uw order. Wij verkopen en verstrekken uw gegevens niet aan derden.

 • U ontvangt door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd per post, e-mail of telefoon.

Bestellingen
 • Bestellingen, die zijn doorgegeven voor 12:00 uur (Nederlandse tijd), bezorgen wij (op werkdagen) normaliter dezelfde dag, bestellingen na 12:00 uur (Nederlandse tijd) ontvangen bezorgen wij de volgende werkdag. Wij bieden echter geen leveringsverplichting wanneer wij door omstandigheden onverhoopt niet in staat zijn om te bezorgen en behouden daarom het recht voor om uw geld terug te storten zonder uw opdracht uit te voeren. 

 • Bestellingen die bestemd zijn voor ziekenhuizen, hotels, vakantieparken en andere recreatiegebieden zijn voor het risico van de klant.

 • Indien bestellingen niet gegarandeerd kunnen worden, stellen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 • Fouten in bezorgingsgegevens of op de tekst van het kaartje, zijn voor risico van de klant.

 • Dit geldt ook voor de eventuele vertraging in de bezorging als gevolg van foute adressering.

 • Het annuleren van een bestelling dient tenminste 48 uur voor de bezorgdatum bij 't Bloemenstalletje bekend te zijn. In dat geval boeken wij het aankoopbedrag (minus evt. gemaakte kosten) terug.

 • Als gevolg van seizoenswisselingen en het aanbod van bloemen zal een boeket afwijken van de foto's op deze site. De voorbeelden van al onze arrangementen zijn sfeerimpressies. Bestelt u één van onze arrangementen dan verwerken wij ons dagverse aanbod in een boeket dat qua stijl en grootte aansluit bij uw keuze.

Prijzen
 • Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorg- en administratiekosten.

 • Alle bedragen worden in euro’s weergegeven.

Betaling
 • De betaling geschiedt per WixPayments.

 • Wij accepteren zowel creditcard en iDeal betalingen via deze website.

 • Uw creditcard wordt belast in euro’s. De wisselkoers correspondeert met de officiële dagelijkse koers en kan iets afwijken, zoals vermeld in uw creditcard overeenkomst.

Levering
 • Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en (Nederlandse) feestdagen.

 • Wij garanderen geen leveringstijdstippen. U kunt wel uw voorkeur aangeven.

 • Bij afwezigheid van de geadresseerde worden de bloemen bij één van de buren aangeboden. Bij de geadresseerde wordt een schriftelijke boodschap achtergelaten, met daarop de gegevens waar de bloemen opgehaald kunnen worden.

 • Indien het onmogelijk is om de bloemen bij buren achter te laten, nemen wij de bloemen mee terug. Wij proberen opnieuw te bezorgen of de geadresseerde wordt vervolgens verzocht zelf contact op te nemen met 't Bloemenstalletje Bloemenstalletje.

Overmacht
 • Wanneer wij door overmacht uw bloemen niet kunnen bezorgen, stellen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

 • Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop geen invloed kan worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld: werkstakingen, ziekte, demonstraties, (slecht)weersinvloeden, maatregelen genomen door overheidsinstanties … etc.

 • 't Bloemenstalletje kan in geval van overmacht -na overleg met de opdrachtgever- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan.

Aansprakelijkheid

Mocht er tijdens transport breuk, beschadiging of vermissing optreden, dan draagt 't Bloemenstalletje er zorg voor, dat een nieuw of vervangend produkt zo spoedig mogelijk wordt geleverd. Na aflevering is de zorg en verzorging van het (vers)produkt voor de ontvanger.

Diversen

Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Inschrijving Kamer van Koophandel 28027190
BTW nr. NL002061683B56
IBAN: NL81 INGB 0006 4510 02
BIC: INGBNL2A

Payment Methods
bottom of page